Để cuộc sống tốt hơn nên làm 20 điều này

Những điều này có thể không làm bạn khỏe hơn hay giàu hơn, nhưng chúng lại giúp rất nhiều cho cuộc sống thêm lành mạnh. 1 Cười năm phút vào mỗi buổi sáng, bất cứ lúc nào bạn muốn. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. 2. Viết ra 20 ý tưởng về bất … Đọc tiếp Để cuộc sống tốt hơn nên làm 20 điều này