PHÒNG HỘI THẢO VIP 150 CHỖ

Ảnh 360 độ không gian phòng hội thảo (Xoanh ảnh để nhìn toàn cảnh)

Toàn cảnh không gian tòa Mipec 229 Tây Sơn

Không gian sảnh phòng HT

Toàn cảnh không gian phòng lớn

Toàn cảnh không gian phòng nhỏ