HÌNH ẢNH PHÒNG HỘI THẢO NAM DƯƠNG

HÌNH ẢNH PHÒNG HỘI THẢO NAM DƯƠNG

Ảnh 360 độ không gian phòng hội thảo (Xoanh ảnh để nhìn toàn cảnh)

Toàn cảnh không gian tòa Mipec 229 Tây Sơn

Không gian sảnh phòng HT